I Danmark har vi undervisningspligt men ikke skolepligt. Det betyder, at forældre er frie til at vælge en anden skoleform end folkeskolen. Derfor er der i dag cirka 550 frie grundskoler spredt over hele landet med tilsammen cirka 110.000 elever. Det svarer til 18 procent af de danske grundskolelever

Hvad er en fri grundskole?
De Frie Grundskoler dækker over privatskoler, friskoler, Rudolf Steiner skoler, kristne friskoler, muslimske skoler, katolske skoler, pædagogisk eksperimenterende skoler, tyske mindretalsskoler, private gymnasieskoler og mange andre skoletyper.

På trods af stor diversitet, har vi samme ambition: forældre i Danmark skal kunne vælge præcis den skoleform, der passer til dem og deres værdier. Derfor samarbejder de frie grundskoleforeninger på et politisk niveau og i forhold til den fælles strategiske kommunikation.

Share →